Mint a közszférából nyugdíjba vonult alapító tagok – vezető kormánytisztviselők, intézményvezetők, pedagógusok – nagy örömmel fogadtuk a Kormány által kezdeményezett közérdekű nyugdíjas-szövetkezetek létrehozásának lehetőségét, hiszen a jelenleg érvényben lévő korlátozások miatt ((1700/2012. (XII.29.) Korm. határozat rendelkezik a nyugdíjjogosult és nyugdíjas foglalkoztatási tilalmáról, a nyugellátásra vonatkozó szabályok pedig rendelkeznek arról, hogy a közalkalmazotti jogviszony fennállása maga után vonja a nyugdíjfolyósítás szüneteltetését.), a heti maximum 10 órás óraadói megbízást kivéve, pedagógus munkakörben történő visszafoglalkoztatásunk nehézkes és a nyugdíj szüneteltetése miatt többségünknek nagyon hátrányos.

A tapasztalat azt mutatja, hogy sok kiváló, továbbra is aktív életvitelt folytató nyugdíjas pedagógus szívesen dolgozna vissza a szakmájába, a köznevelési intézmények is igényelnék a munkájukat, az említett hátrányok miatt azonban a pedagógusok nem vállalják a közalkalmazotti jogviszony létesítését. Pedig a tartós távollétek (pl. hosszabb betegség) miatti hiányzások, hiányszakmák (idegen-nyelv tanár, művésztanár stb.) miatti átmeneti munkaerő gondok nyugdíjas pedagógus visszafoglalkoztatásával gyakran kezelhetők lennének.

A 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről módosításával, a jogalkotó 2017. július 1-től megteremtette annak a lehetőségét, hogy enyhüljenek a jelenleg tapasztalható munkaerőgondok a nyugdíjasok visszafoglalkoztatását támogató közérdekű nyugdíjas szövetkezeti formát illetően.  Külön pozitívum, hogy a közszférában érvényben levő korlátozások nem vonatkoznak a nyugdíjas szövetkezet tagjaként végzett munkára. A szövetkezeti jogviszony ugyanis nem számít munkaviszonynak, ezért Szövetkezünk tagjaként a nyugdíjasaink kedvező adóterhek mellett dolgozhatnak, miközben mentesülnek mindenféle foglakoztatási és kereseti korlátozás alól, azaz:

  • függetlenül attól, hogy mennyit keresnek a szövetkezetben, felvehetik a nyugdíjukat is,
  • nem kell lemondaniuk a nyugdíjukról akkor sem, ha közszférában dolgoznak tovább.

A gyakorlatban azonban – a jogalkotó szándékával ellentétben – az ágazati jogszabályokkal való ütközés miatt, a köznevelés területén érzékelhető pedagógus hiány nem kezelhető a közérdekű nyugdíjas szövetkezet által nyújtott szolgáltatással.  A 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 61. § (1) bekezdése ugyanis arról rendelkezik, hogy pedagógus-munkakör, az óraadó és az egyházi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott kivételével, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban látható el. A szövetkezeti törvény értelmében a nyugdíjas szövetkezet a nyugdíjas tag kiközvetítését a munkaadóval kötött szolgáltatásra irányuló szerződés alapján látja el, azaz a munkavállaló nem kerül a köznevelési intézmény állományába, munkaviszony a két fél között nem keletkezik, a munkavállaló a szövetkezettel van jogviszonyban.

Az elmúlt pár hétben igen sok egyeztetést sikerült megtennünk. Szövetkezetünk vezetősége Baranya és Tolna megye Tankerületi Központjaival (Pécsi-, Mohácsi-, Szigetvári-, Szekszárdi Tankerületi Központ), a Pécsi Szakképzési Centrummal és a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális, Köznevelési és Sport Osztályával vette fel a kapcsolatot és folytatott a témában szakmai konzultációt a Központok, a Centrum és a Hivatal vezetőivel, óvodák, iskolák igazgatóival.  Mindenhol üdvözítő kezdeményezésnek tartották a lehetőséget, azonban közösen arra a következtetésre jutottunk, hogy a köznevelési intézmények tekintetében érzékelhető munkaerőhiányt – kiemelten az alapfeladat körébe tartozó munkakörökbenaz ágazati jogszabályokkal való harmonizáció nélkül nem tudjuk szövetkezeti keretek között kezelni.

Az említett szervezetekkel folytatott konzultációk során felmerült kérdéseket és problémákat jeleztük az EMMI Köznevelés-irányítási Főosztálya felé, a témában személyes konzultációra kaptunk lehetőséget a Klebelsberg Központ elnökétől dr. Solti Péter Úrtól is. Amellett, hogy igen pozitív partneri hozzáállást, nyitottságot, segítőkészséget tapasztaltunk, ki kell hangsúlyoznunk, hogy mind a minisztérium, mind az állami fenntartó részéről megerősítették a következtetésünket, azaz a pedagógusok foglakoztatására az ágazati jogszabályok az irányadók.

Nagyon köszönjük mindenkinek az eddig megtapasztalt fogadtatást, nyitottságot.

Természetesen továbbra is állunk a közszféra rendelkezésére, egyelőre csak az egyéb feladatokra létesített munkakörök tekintetében.

Pedagógusaink részére képesítésüknek megfelelő más munkakörökben tudjuk a szövetkezeti kedvezményeket biztosítani (pl kulturális intézmények, szakértői feladatok stb.)

Amennyiben lehetőségük van, kérjük, hogy ajánljanak bennünket az Önökkel kapcsolatban lévő munkáltatóknak, nyugdíjas munkavállalóknak.

Szövetkezetünk vezetősége nevében minden látogatónknak jó egészséget, és céljaik megvalósításhoz sok sikert kívánunk.