Minden özvegynek kétféle nyugdíjkorhatárt kell figyelnie 2022-ben is.

Egyrészt az elhunyt házastársa halálának időpontjában rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt  – ezt az özvegyi nyugdíj feléledéséhez szükséges vizsgálnia.

Másrészt az aktuálisan rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt, amire három szempontból is ügyelnie kell.

Az első, hogy a saját korbetöltött öregségi nyugdíját az aktuális nyugdíjkorhatára betöltését követően igényelheti.  (Mint ismeretes, az 1957. január 1-jén és később születettek esetében a nyugdíjkorhatár 65 év.)

A második, hogy ha az aktuális nyugdíjkorhatára betöltése előtt új házasságot kötne, akkor megszűnne az özvegyi nyugdíja.

A harmadik, hogy ha az új házasságkötés időpontjában az egyik fél már betöltötte az aktuális nyugdíjkorhatárát, és nincs közös gyermekük, akkor a másik fél  e házasság révén özvegyi nyugdíjra csak akkor szerezhet jogosultságot, ha ez a házasság legalább öt évig tart (hacsak nem egy korábban felbontott házasság újrakötéséről van szó).

A kétféle nyugdíjkorhatár jelentősen eltérhet, mivel az utóbbi évtizedekben folyamatosan nőtt a nyugdíj igénybevételéhez szükséges életkor: például egy 1940 előtt született hölgy 55 éves korában töltötte be, míg egy 1957-ben született hölgy már csak 65 éves korában tölti be a korhatárát.

Ha özvegy hölgyről van szó, akkor egy harmadik időtényezőt is vizsgálnia kell: megszerezte-e a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 évi jogosultsági időt, mivel ha igen, akkor életkorától függetlenül igényelheti a nők kedvezményes nyugdíját. Viszont az özvegyi nyugdíjra való jogosultsága a nők kedvezményes nyugdíja igénylése miatt nem éled föl, ahhoz – az életkora jogcímén – mindenképpen be kell töltenie az elhunyt házastársa halála időpontjában rá irányadó nyugdíjkorhatárt.

Ha az özvegy a rá irányadó aktuális nyugdíjkorhatárt betöltötte, és nem részesül a nők kedvezményes nyugdíjában, akkor igényelheti a saját öregségi nyugdíját az általános szabályok szerint.

Ha az özvegy a házastársa elhunyta időpontjában rá irányadó nyugdíjkorhatárt betölti, akkor az ideiglenes özvegyi nyugdíja megszűnését követően az életkora jogcímén feléled az özvegyi nyugdíja, feltéve, hogy a házastárs elhunytának napjától – napra pontosan számolva – tíz év még nem telt el addig a napig, amikor betölti ezt a nyugdíjkorhatárát.

Akinek egyéb jogcímen (egészségi állapot vagy árvaellátás miatt) feléledt özvegyi nyugdíja időközben megszűnt, és betölti a házastársa elhunyta időpontjában rá irányadó nyugdíjkorhatárt, akkor ismételten feléledhet az özvegyi nyugdíja, ha a korábbi özvegyi nyugdíja megszűnése napjától – napra pontosan számított – tíz év még nem telt el addig a napig, amikor betölti a házastársa halála időpontjában rá irányadó nyugdíjkorhatárt, feltéve, hogy a korábban feléledt özvegyi nyugdíja nem új házasság kötése miatt szűnt meg.

A teljes cikket elolvashatja a következő weblapon: https://www.nyugdijguru.hu/nyugdij/hozzatartozoi-nyugellatas/ozvegyi-nyugdij/mit-kell-tenni-2022-ben-a-nyugdijkorhatar-betoltesevel-annak-aki-ozvegy