1. Nyugdíjasok közszférában történő foglakoztatásához előzetes kormányzati egyetértés szükséges. 2018-ban is maradt az a szabály, hogy nyugdíj melletti munkavégzés esetén a nyugdíj folyósítását – a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig – szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas:
  • közalkalmazotti jogviszonyban,
  • kormányzati szolgálati jogviszonyban,
  • állami vezetői szolgálati jogviszonyban,
  • közszolgálati jogviszonyban,
  • bírói szolgálati viszonyban,
  • igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban,
  • ügyészségi szolgálati viszonyban,
  • fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban, vagy
  • a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.
  1. Nők kedvezményes nyugdíjában, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek munkavégzése esetén, az éves bruttó kereset nem haladhatja meg a 2018. január 1-jén érvényes minimálbér (138.000 Ft) 18-szorosát, azaz a 2.484.000 forintot. Ha a kereset meghaladja ezt, a következő hónap első napjától a tárgyév végéig (de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig) szüneteltetni kell a nyugdíj folyósítását. Ha a keretösszeget decemberben lépi túl az ellátásban részesülő munkavállaló, akkor nem szüneteltetik az ellátás folyósítását, de vissza kell fizetnie annak decemberi összegét. Az éves keretösszegbe nem számít be semmilyen olyan jövedelem, amely után nem kell fizetni nyugdíjjárulékot.

Fenti korlátok alól mentesül a közérdekű nyugdíjas szövetkezet személyesen közreműködő nyugdíjas tagja.