A közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásáról szóló törvény megszüntette a nyugdíj melletti munkavégzés legnagyobb akadályait. Mindenekelőtt azt, hogy a nyugdíjasoknak nem egyedül kell a munkavégzési lehetőségért küzdeniük, megteszi ezt helyettük a szövetkezet.

A közérdekű nyugdíjas szövetkezet (knysz) speciális munkaerő-kölcsönzőként működhet – a dolgozni kívánó nyugdíjasok és a nyugdíjasokat alkalmazni kívánó munkáltatók közötti hatékony közvetítő szervezetként. Nem véletlen, hogy már több, mint száz nyugdíjas szövetkezet jött létre több, mint 20 ezer taggal. (Az öregségi nyugdíjasok mellett az átmeneti bányászjáradékosok is azonos jogú tagjai lehetnek a szövetkezetnek.) A várakozások szerint akár több százezerrel is nőhet a közreműködő nyugdíjas tagok száma ezekben a szövetkezetekben, hiszen a fájdalmas mértékű munkaerőhiányt kézenfekvő módon a nyugdíjasok enyhíthetik leginkább. A munkát vállaló nyugdíjasok előtt tornyosuló második akadály az volt eddig, hogy néhány apró könnyítéstől eltekintve lényegében ugyanannyi közterhet kellett fizetniük a nyugdíj mellett szerzett keresményük után, mint aktív korukban. Emiatt a munkáltatók is vonakodtak a nyugdíjasok tömeges alkalmazásától, hiszen nekik kellett kitermelniük a bért terhelő közterheket is, ráadásul munkáltatóként csak kisösszegű támogatásban részesülnek a nyugdíjas foglalkoztatott után. A munkáltatók azért sem rajongtak, hogy a nyugdíjas munkavállalót ugyanúgy megilletik a Munka Törvénykönyvében szabályozott jogosultságok, mint az aktív korú dolgozókat. Megoldhatja-e ezeket az anyagi és jogi természetű nehézségeket a közérdekű nyugdíjas szövetkezet? Igen! A knysz nyugdíjas tagjának díjazását gyakorlatilag semmilyen közteher nem terheli az szja-n kívül, de az szja alól is mentesülni lehet a mindenkori minimálbér (sőt, annak kétszerese) erejéig.

A nyugdíjast knysz-tagként foglalkoztató munkáltató pedig nem az adóval és járulékkal terhelt munkabért fizeti a munkavállalónak – ő a nyugdíjas dolgozónak semmilyen jogcímen nem fizet -, hanem a szövetkezettel kötött megállapodása alapján a knysz részére fizet a szövetkezet számlája ellenében szolgáltatási díjat. A nyugdíjas taggal személyes közreműködése arányában a knysz számol el. A munkáltató így mentesül a bérrel kapcsolatos összes közteher fizetése és az összes bérszámfejtési adminisztráció alól. Ha nincs megelégedve a knysz-tag munkavállaló tevékenységével, csak jelzi a szövetkezetnek, hogy cserét kér, nem kell bajlódnia a jogviszony megszüntetésével. A munkáltató csak a ledolgozott óráknak megfelelő díjazást köteles fizetni. A foglalkoztatót a szolgáltatási díj kapcsán idén áfa-fizetési kötelezettség terheli ugyan (a fordított áfázás szabályainak megfelelően), de ennek mértéke össze sem hasonlítható a munkabérre rakódó és a munkaviszonnyal kapcsolatos munkáltatói terhek összegével.

A közérdekű nyugdíjas szövetkezet szintén rendkívül előnyös helyzetben működhet: az általa a nyugdíjas tagjai részére a személyes közreműködésük arányában fizetett díjazás után nem kell közterheket fizetnie (teljes mértékben mentesül a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás fizetése alól). Az új szövetkezeti forma rendkívül előnyös közteherviselési feltételeket teremt mind a közérdekű nyugdíjas szövetkezet, mind a nyugdíjas knysz-tag, mind a szövetkezet szolgáltatását igénybe vevő, azaz a nyugdíjas knysz-tagot foglalkoztató munkáltatók számára.

Az adó- és járulékmentességek mellett a szövetkezet nyugdíjas tagjai részére további különösen előnyös juttatási forma is lehetséges. A knysz öregségi nyugdíjban részesülő tagja által a személyes közreműködés ellenértékeként élelmiszer, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak vagy fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában együttesen legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó értékben megszerzett bevétel még az szja alól is mentességet élvez, azzal, hogy a fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában juttatott bevétel nem haladhatja meg a minimálbér 25 százalékát. E rendelkezés alapján a nyugdíjas knysz-tag a személyes közreműködése ellenértékeként teljesen adó-és járulékmentesen kaphat a mindenkori minimálbér erejéig élelmiszert (egyfajta közteher-mentes természetbeni juttatásként), valamint a szövetkezet által előállított javakat (ha van ilyen), továbbá Erzsébet-utalványt (ez utóbbit legfeljebb a minimálbér negyedét meg nem haladó mértékben). Vagyis idén havi 138.000 Ft erejéig a nyugdíjas knysz-tag a szövetkezettől kapott élelmiszerből feltöltheti a hűtőjét, amelybe 34.500 Ft erejéig Erzsébet- utalvánnyal vásárolt fogyasztásra kész ételek is kerülhetnek.

De ez még nem minden! A közérdekű nyugdíjas szövetkezet által a közösségi alapból az alapszabályában rögzítettek szerint az öregségi nyugdíjban részesülő tagjának vagy családtagjának élelmiszer, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó értékben támogatásként vagy segélyként juttatott bevétel is adómentes!

Vagyis ha a knysz közösségi alapjában lesz elég pénz, onnan a szövetkezeti alapszabály rendelkezéseivel összhangban támogatásként vagy segélyként a knysz-tag vagy családtagja a minimálbér erejéig további élelmiszerjuttatást, illetve Erzsébet-utalványt kaphat. Ez esetben a fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány értékét már nem korlátozza a törvény a minimálbér 25%-ában, vagyis idén akár 138.000 Ft értékben is adhat Erzsébet-utalvány formájában a szövetkezet ilyen támogatást vagy juttatást a knysz nyugdíjas tagjának vagy családtagjának! Ez a támogatás vagy juttatás már nem függ a nyugdíjas knysz-tag személyes közreműködésének mértékétől, vagyis akár olyan tagok és családtagjaik is támogathatók ilyen módon, akiknek az adott hónapban nem jutott munka! Összességében tehát a teljesen közteher-mentes szövetkezeti juttatás értéke a minimálbér kétszeresét is elérheti az öregségi nyugdíjas knysz-tagok és családtagjaik részére.

A nyugdíjas szövetkezetek működését egy különleges elem még vonzóbbá teheti. A törvény rendelkezése szerint ugyanis az állam a nyugdíjas szövetkezet tevékenységéhez szükséges és arányos mértékben támogatást nyújthat. Remélhetőleg a nyugdíjas szövetkezetek hatékony működését jelentős mértékben elősegítheti majd ez az egyedülálló támogató rendelkezés.

A parlament előtt pedig már ott fekszik egy újabb fontos javaslat a nyugdíjas szövetkezeti tagok érdekeinek képviseletében. Eszerint a nyugdíjas szövetkezet az éves nettó árbevételének legalább 85%-át a tagok között személyes közreműködésük arányában osztja fel. Az új parlament remélhetőleg az első intézkedései között fogadja majd el ezt a fontos rendelkezést.

Forrás: https://www.lokal.hu/2018-04-miert-erdemes-2018-ban-belepnie-egy-nyugdijasnak-egy-kozerdeku-nyugdijas-szovetkezetbe/