Értesítem, hogy a Szövetkezet Igazgatósága 2018. július 12. napján összehívta a Szövetkezet rendkívüli közgyűlését, amelyet az alábbi időpontban és helyszínen tartunk:

A közgyűlés időpontja: 2018. július 30. 10:00 óra

A közgyűlés helye: Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 7. sz. 2. emeleti iroda irodahelyiségében.

A közgyűlés napirendje:

  1. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv vezetőjének, ill. a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása.
  2. Igazgatóság elnökének lemondása miatt, új elnök választása
  3. Javaslat alapszabály módosítására – Alapszabály módosítása a napirendi pontok kapcsán született határozatok alapján

Az Igazgatóság tájékoztatja a Szövetkezet tagjait, hogy amennyiben a közgyűlésen legalább a tagok fele nem jelenik meg és emiatt a közgyűlés határozatképtelen, az Alapszabály 3.1.5. pontja szerint 2018. augusztus 3. napjára 10.00 órai kezdettel ugyanazon helyszínen, a meghívóban megjelölt napirenddel megismételt közgyűlést hív össze, amely a megjelent tagok/képviselőik számára tekintet nélkül az eredeti napirendbe felvett kérdésekben határozatképes. A megismételt közgyűlésen más kérdés nem vehető fel a napirendbe.

Az Igazgatóság tájékoztatja a tagokat arról is, hogy az Alapszabály módosításához a Szövetkezet összes tagja felének, de legalább a jelenlévő tagoknak kétharmados szavazattöbbséggel hozott határozata szükséges.

A Szövetkezet határozatait nyílt szavazással, tisztségviselő választása tekintetében titkos szavazás tartásával hozza.

Kérem, hogy a közgyűlésen megjelenni szíveskedjék.

Szentlőrinc, 2018. július 12.

Tisztelettel:

Heller Alajosné
elnök