Gyakran felmerülő kérdés, hogy ha a nyugdíj jogosultsághoz csak egy kicsi hiányzik, de a fennálló élethelyzet miatt nagyon fontos lenne, hogy a nyugdíj megállapításra kerüljön. Van-e lehetőség az egyéni körülmények alapján kedvezmény nyújtására, méltányosság gyakorlására? Az Adó.hu-n megválaszolták a kérdést.

A kérdéssel kapcsolatban az a válasz adható, hogy attól függ, melyik az a jogosultsági feltétel, amiből csak egy kicsi hiányzik – magyarázza a portálon Molnárné Balogh Márta, tb-szakértő.

Az öregségi nyugdíj jogosultág két feltétele, a nyugdíjkorhatár betöltése, és a megfelelő mértékű szolgálati idő (a teljes nyugdíjhoz legalább húsz év, résznyugdíjhoz legalább tizenöt év) megléte. A két feltétel közül csak a szolgálati idő rövidsége esetén van lehetőség kivételes méltányosság gyakorlására, az életkor el nem érése esetén ilyen megoldás nem alkalmazható.

Bármennyire fontos is lenne, hogy ha a személy, aki még nem töltötte be a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, kivételes méltányosságból nyugdíjba vonulhasson, ez nem lehetséges, bármilyen hosszú szolgálati idővel is rendelkezik.

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt csak egy nyugdíjba vonulási lehetőség van, a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásának igénybevétele.

A szolgálati idő meghatározott mértékű hiánya azonban különös méltánylást érdemlő körülmények esetén orvosolható. Ugyancsak lehetőség van az alacsony összegű nyugellátások kivételes méltányosságból történő emelésére – figyelmeztet az Adó.hu szakértője.

Nyugdíj megállapítás kivételes méltányosságból

Ez esetben a nyugdíjra jogosító feltétel (például nyugdíjkorhatár betöltése) teljesül, a szükséges mértékű szolgálati idő követelmény azonban nem.

Kivételes nyugellátás állapítható meg az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy, a megváltozott munkaképességű özvegy és az árva részére. Nem részesülhet a lehetőségben, aki előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, meghatározott bentlakásos szociális intézményben él, illetve gyermekvédelmi otthont nyújtó ellátásban részesül, vagy javító intézetben van elhelyezve.

Kivételes öregségi nyugdíj akkor állapítható meg, ha a kérelmező rendelkezik a nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő legalább felével. Kivételes özvegyi nyugdíj, árvaellátás engedélyezhető, ha az elhunyt jogszerző a hozzátartozói nyugellátáshoz meghatározott szolgálati idő felével rendelkezik, és az özvegy, illetve az árva megfelel az özvegyi nyugdíjra, illetve az árvaellátásra való jogosultság feltételeinek.

Rendkívül indokolt esetben kivételes árvaellátás engedélyezhető abban az esetben is, ha az elhunyt az előírt szolgálati idő felével sem rendelkezett, vagy az árva közép vagy felsőfokú intézmény nem nappali tagozatán folytat tanulmányokat. Megállapítható kivételes méltányosságból az árvaellátás akkor is, ha az árva huszonöt évesnél idősebb, de a huszonhetedik életévét még nem töltötte be, és felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanulmányokat folytat.

Forrás: https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/csak_igy_lehet_elorehozni_a_nyugdijazast_ha_keves_ido_hianyzik.683595.html