A Magyar Közlöny 2021. december 9-i 225. számában kihirdetésre került a 692/2021. (XII. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. január havi emeléséről. A jogszabály 2022. január 1-jén lép hatályba.

A rendelkezéssel 2022-ben is megvalósul a nyugellátásban és egyes más ellátásokban részesülők részére az ellátás évenkénti rendszeres emelése. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62.§-a szerint a tárgyév január 1-je előtti időponttól megállapított társadalombiztosítási nyugellátást és azzal egy tekintet alá eső ellátásokat a megállapítás naptári évét követően minden év január hónapjában az emelés évére tervezett fogyasztói ár-növekedésnek megfelelő mértékben kell emelni.

A nyugdíjemelés mértéke 5%-os 2022. januárjában.

Ha a jogosult több nyugdíjemelésre jogosító nyugellátásban, vagy azzal egy tekintet alá eső ellátásban is részesül, a nyugdíjemelést ezen ellátásokra külön-külön kell kiszámítani.

Az özvegyi nyugdíj, illetve a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.

Nemzetközi vonatkozású nyugdíjaknál (szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított, a Kormányrendelet alapján emelendő ellátás esetén) a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.

A nyugdíjemelésre jogosultakon (saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban, és a nyugellátásokkal egy tekintet alá eső ellátásokban részesülők) túl 2022-ben is részesülnek emelésben fenti Kormányrendeletben meghatározott más ellátások jogosultjai.

A teljes cikkért látogasson el a következő weboldalra:  https://ado.hu/tb-nyugdij/a-nyugdijak-es-egyes-mas-ellatasok-2022-januari-emelese/?fbclid=IwAR36C7CpQWH6osys2m4z5F-kVlVEO0nxDaeUSyZrBKJ9vTti1AA0hStxYTI